تلفن ثایت:38281818
تلفن همراه مدیر:09132519099
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0467231450
سال دریافت مجوز:1399
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:یزد صفائیه ابتدای بلوارصیادشیرازی


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقاداتمدیریت: سیدعماد شهاب رضوینزدیکترین مشاورین املاک