تلفن ثایت:38300295
تلفن همراه مدیر:09133528829
تلفن همراه مدیر2:
تلفن همراه مباشر:
شماره پروانه:0
سال دریافت مجوز:
نام مستعار مدیر:
نام مستعار مباشر:
آدرس:بل خامنه ایی بین ک22و24


نظر سنجی و امتیازدهی


محیط دفتر


نحوه برخورد منشی


پذیرایی

برخورد آبدارچی


نحوه برخورد مدیر جلسه


پاسخگویی تلفنی


پیشنهادات انتقاداتمدیریت: محمدحسین دهقان طزرجانینزدیکترین مشاورین املاک